סרט "תגובה" לסרטו של אל גור

שני צדדים למטבע?

Click http://www.youtube.com/watch?v=YtevF4B4RtQ link to open resource.