מוזיאון התרבות הירמוכית בשער הגולן

ראה

Click http://www.myc.org.il/ link to open resource.