סקר - המשך פעילות, רעיונות ויוזמות של קהילת מיקולוגיה בגליל ובגולן