"סליחה על השאלה" עם הבלניות במקוואות הגולן

Click https://www.youtube.com/watch?v=8MPIM9LfkWU link to open resource.