מאמר נהורה עמר-גברילמן ( על הקשר בין דיבייט לפקולטה לרפואה)

"To debate or not to debate? Examining the contribution of debating when studying medical "