קורס אינטרנטי חינמי המסכם את מודל מעש"ה

הקורס האינטרנטי מאפשר קבלת תעודה לאחר בחינה. 

מי שמעוניינ.ת  בתעודה , אנא שלחו אלינו בקשה ונוכל לפתוח בעבורכם בחינה ללא תשלום