קישור לקטע קצר מההרצאה של Dr. Christy על משבר האקלים

בנושא בחינת מודלים