אתר מטאורוגרמות של NOAA (קרית שמונה- 33.2 מזרח, 35.6 צפון)

מטאורוגרמות- נעבור בכיתה

Click https://www.ready.noaa.gov/READYcmet.php link to open resource.