קישור להרצאה הראשונה 22.12- מבוא, תאור כללי, סקירת אתרים (לקבלת הסיסמא נא לפנות במייל לזהר ב: zohars@telhai.ac.il