סרט The Global Warming Swindle (מעודכן)

סרט "תגובה" לכאורה לסרטו של אל גור

Click https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ link to open resource.