דוגמה נוספת לנאום עם סיפור אישי

אובאמה שוב, הפעם במהלך כהונתו.

Click https://www.youtube.com/watch?v=FaNivpjed9Y link to open resource.