דוגמה לנאום שקושר סיפור אישי לקהל ולמסר

אובאמה ב2004. שימו לב לאמצעים הרטוריים שלו בהצגת הסיפור: חיוביות, צניעות, מאני לאנחנו, חזרה על מבנה קבוע בשביל להעביר ולהדגיש מסר ועוד.

Click https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY link to open resource.