דוגמה לנאום עם מסר מודגש

מתוך הסרט "הזאב מוולטסטריט"


שימו לב לרטוריקה ולאופן בו המסר מועבר ולא לתוכן המוסרי שלו.

Click https://www.youtube.com/watch?v=y7rfnEOfrw0 link to open resource.