אתר אנימציות של אוניברסיטת קולורדו- PHET

הקישור הוא לאנימציה על תהליכי ביקוע. לחיצה על related animations תפתח מעבר להתרפקויוטת אלפא וביתא.