סרטון מים ווטמפרטורה (אנגלית)

לילדים, אך מוסבר היטב

Click https://www.youtube.com/watch?v=dDmPWIp7VJ0 link to open resource.