"תקנות בריאות העם"- המשרד להגנת הסביבה

היסטוריה חוקתית ונוסחים של "תקני מים" בארץ בשנים האחרונות, כולל הנוסח הסופי שנכנס לתוקף ב 2010