קמפוס אוהלו  

  אילנית מאיר

 מנהלת הספריה ilanitm@telhai.ac.il

דורית דמבוביץ

מידענית    doritda@telhai.ac.il                                                                                                

תמר חייק

ספרנית tamarh@telhai.ac.il