מאמר - הגליל במרד בר כוכבא בעקבות מערות המסתור

מאמר חדש שפורסם בדצבמר21
ובהקשר ישיר להרצאה