הנחיות לכתיבת המאמר ולהכנת המצגת לכנס הפקולטה - למסיימים בתשפב