מאמר - 6 שלבים למודל מעשה

Click Farchi et al - The Six Cs Model (002).pdf link to view the file.