מיכה ועדיה יינן ראשי וד"ר עומר קריין- מחקרים בגפן יקב הרי הגליל