ד"ר דפני ילין המעבדה לפיטופטולוגיה מופ צפון זנים עמידים וטיפול באוזון