מצגת תופעות חריגות

PPT

Click clim13severeeffects.pptx link to view the file.