מצגת על תמונות לווין

eumetrain.org/data/2/204/204.pdf

Click Kanak 2011 IR sat analysis.pdf link to view the file.