דיאגרמות פסיכרומטריות

לתרגיל ובכלל...

Click humid2.ppt link to view the file.