סיכום שיחה נטלי אסף סיון 15.12.2019

אסף עדכן על פעילויות תכנוניות ופעילויות של חינוך סביבתי בפארק - הזדמנויות למעורבות פעילה שלנו