הקריטריונים להערכת הבוחנים

שני בוחנים יבחנו אתכם בסיום הפרויקט. לפניכם הקריטריונים לפיהם הם יעריכו אתכם. אנא עיננו בקובץ לפני כתיבת העבודה, הכנת המצגת והבחינה כדי שתוכלו להתכונן כראוי.

בהצלחה