סירטון תדרוך בנושא שאלון בחינה אמריקאית/מעורבלת

מצ"ב סירטון תדרוך בנושא שאלוני בחינה אמריקאית / מעורבלת.

חובה לצפות וללמוד לקראת הבחינה הקרובה.