עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל - מדד הנגישות העירוני.pdf.pdf