טום שייקספיר - המודל החברתי - המשך העמקה למעוניינים