שפת גוף ועוד כלים רטוריים

Click ElementsofRhetoric.Pathos.pdf link to view the file.