פתיחה וסיום - איזה רושם תרצו להשאיר?

Click טד עמ 175-193.pdf link to view the file.