נתוני כל חודש יוני 2014

לשימושכם- אנא ציינו שהמקור הוא תחנת "אקדמיה בכיכר" בקרית שמונה...

Click june 2014.xlsx link to view the file.