נתוני מאי 2014

חודש זה מכיל רק כשבוע. החל מיוני הכוונה לעלות קבצים עם חודשים מלאים

Click may 2014.xlsx link to view the file.