מודל הבשלות

לתצוגה

Click Life-cycle model.ppt link to view the file.