רונן, "מושג המנהיגות" (ג)

Click phil-leadership3.doc link to view the file.