רונן, "מושג המנהיגות" (ב)

Click phil-leadership2.doc link to view the file.