השאלה בינספרייתית

מה ניתן להזמין?

שירות ההשאלה הבין ספרייתית מאפשר לסטודנטים ומרצים להזמין ספרים, תזות, מאמרים, שאלונים שאינם נמצאים באוסף הספריה.

 יש להקפיד לבדוק שאכן הפריטים המוזמנים לא נמצאים בספרייה


כיצד ניתן להזמין?

*באמצעות טופס אלקטרוני שנמצא  בכרטיס הקורא
*להסבר כיצד לבצע הזמנה לחץ כאן


כיצד מקבלים את ההזמנה?

*מיד עם הגעת הפריט לספרייה נודיעך באמצעות הדואר האלקטרוני
*פריט יינתן לקורא לשבוע עם אפשרות הארכה במידה ואינו מבוקש ע"י הספרייה  המשאילה
*פריט  האלקטרוני יגיע לדוא"ל שלך

Last modified: Wednesday, 30 December 2020, 12:19 PM