השאלה בינספרייתית

מה ניתן להזמין?

שירות ההשאלה הבין ספרייתית מאפשר לסטודנטים ומרצים להזמין ספרים, תזות, מאמרים, שאלונים שאינם נמצאים באוסף הספריה.

 יש להקפיד לבדוק שאכן הפריטים המוזמנים לא נמצאים בספרייה

*הזמנת פריט בהשאלה בין ספרייתית מחייבת! מי שלא יגיע לאסוף פריט שהזמין לא יוכל לבצע השאלה בין ספרייתית נוספת לפני ברור עם מנהל הספרייה!

כיצד ניתן להזמין?

*באמצעות טופס אלקטרוני שנמצא  בכרטיס הקורא

כיצד מקבלים את ההזמנה?

*מיד עם הגעת הפריט לספרייה נודיעך באמצעות הדואר האלקטרוני
*פריט יינתן לקורא לשבוע עם אפשרות הארכה במידה ואינו מבוקש ע"י הספרייה  המשאילה
*פריט  האלקטרוני יגיע לדוא"ל שלך

Last modified: Sunday, 2 January 2022, 1:14 PM