כללי ציטוט

הספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה - APA נמצא בספרייה:

Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style

   2020 .7th ed. Washigton, DC: American Psychological Association
מיקום בספריה: 808.066 APA
הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה- APA, 
מתוך ה- Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010
בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים
מדריך לרישום ביבליוגרפי מאת המכללה האקדמית של בית ברל,
עם דוגמאות בעברית לסוגי חומר נבחרים עבור ציטוטים בסגנון MLA, APA ועוד.

Last modified: Tuesday, 24 November 2020, 1:09 PM