כללי ציטוט

הספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה - APA נמצא בספרייה:

2010 .Publication Manual of the  American Psychological Association 
.6th ed. Washigton, DC: American Psychological Association
מיקום בספריה: 808.066.15 Pub
הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה- APA, 
מתוך ה- Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010
בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים
מדריך לרישום ביבליוגרפי מאת המכללה האקדמית של בית ברל,
עם דוגמאות בעברית לסוגי חומר נבחרים עבור ציטוטים בסגנון MLA, APA ועוד.

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 9:37 AM