שיתוף ציבור- "הסיפור שלנו"

"הסיפור שלנו"

הצלחה ערכית של קהילה, ראשיתה ביכולת לספר את סיפורה- סיפור אשר בכוחו לעורר וליצור גאווה מקומית ותחושת שייכות בקרב החברים בקהילה.

חידוש המוזיאון המקומי מאפשר לראשונה לקהילת קריית שמונה לספר את סיפורה החלוצי של העיר,  סיפור אשר לא יתכחש לאתגרים עימם התמודדה בעבר ולאלה הניצבים בפניה היום, אך גם לא יסופר מתוך כאב ועלבון.

הליך שיתוף הציבור (בקורס ובאתר) נועד לאפשר לכם לקחת חלק פעיל בעיצוב וקביעת המסרים העתידיים של המוזיאון המחודש אשר בעתיד יפעל ויסייע בטיפוח ראייה היסטורית וחברתית חדשה של תרומת העלייה הגדולה ועיירות הפיתוח בבניין המדינה ובעיצוב החברה.

 נשמח לשמוע את דעתכם בנושאים השונים!

 "תקופת העלייה לישראל וההגעה לקריית שמונה"

by אמיר גולדשטיין -

"הם אינם יודעים שהם בעצם חלוצים" -העשורים הראשונים של התיישבות בעיר

" לא כדי לומר להם עכשיו. הם אינם יודעים שהם בעצם חלוצים, שהם יישבו את הנגב, הם לא יאמינו שבעוד עשר שנים יהיו גאים בכך"

צפו בסרטון הבא  על קליטתם של עולים חדשים בדימונה:

( עד דקה 3:40) 

ועזרו לנו לענות על השאלה- 

האם דור המייסדים ראה בהתיישבות בעיר אילוץ או מעשה חלוצי?