מערכת לאיתור לקויות למידה בקרב לומדים

לסטודנטים שלום רב!

במסגרת המאמצים לקדם את הסטודנטים ואת הישגיהם, שודרגה תוכנת סווא"פ (SWAP) לאיתור לקויות למידה בקרב לוֹמְדים (שפותחה במכינות תל חי).

הנני מבקש מכם למלא את השאלון המצ"ב (ראה קישור).

בעזרתכם הרבה, נוכל להפעיל את השאלון במכינות האקדמיות ובמכללה האקדמית בכלל, וזאת לתועלת הסטודנטים ולרווחתם בעתיד.

מצ"ב הקישור לשאלון


https://drive.google.com/open?id=1jrlWr8kjwRs1ozl7wqys9TjD73PJ431QuonOK2bwIM4

תודה על שיתוף הפעולה.

צוות המחקר ועמר

(No announcements have been posted yet.)