פורומים כלליים

פורום תיאור דיונים
מערכת לאיתור לקויות למידה בקרב לומדים

לסטודנטים שלום רב!

במסגרת המאמצים לקדם את הסטודנטים ואת הישגיהם, שודרגה תוכנת סווא"פ (SWAP) לאיתור לקויות למידה בקרב לוֹמְדים (שפותחה במכינות תל חי).

הנני מבקש מכם למלא את השאלון המצ"ב (ראה קישור).

בעזרתכם הרבה, נוכל להפעיל את השאלון במכינות האקדמיות ובמכללה האקדמית בכלל, ...

0