Topic outline

 • כיצד מדליקים אש?

  ככה לא מדליקים אש!

 • הפרהיסטוריה של נהר הירדן

 • Topic 4

  בפגישתנו השלישית, נעזרנו בידע המחקרי הנצבר כדי לנסות לשחזר את אורחות חייו של האדם הקדמון.
  למדנו כי אתרי החפירה לאורכו של נהר הירדן נחפרו בקרקעות רוויות מים שאפשרו שימור שרידים בוטאניים המלמדים על המגוון הבוטני בעמק החולה הקדום.
  השימור הוא תוצאה של התנאים האנאירוביים (ללא חמצן) מתחת למים, שאינם מאפשרים פעילות פטריות, שהם המפרק העיקרי של החומר הבוטאני. 
  ממצאי העץ מגשר בנות יעקב אפשרו את שחזור הסביבה הקדומה. בניתוח הממצאים והופתענו (?) לגלות שהמילה הסורית היתה המין הנפוץ ביותר באיזור זה.
  עוד גילינו, כי באתר החפירה בגשר בנות יעקב נאספו עדויות הקדומות ביותר מחוץ לאפריקה ליכולתו של האדם לשלוט באש. הסקנו כי יכולת זו איפשרה, בין השאר, לשחזר את האתר כמחנה קבע ששימש לשהות ארוכה ולמגוון רחב של פעילויות.
  עוד הרחבנו על התזונה של תושבי האיזור, נתנו דוגמאות לציד בשר וליקוט אגוזים.