Topic outline

 • General

 • קורס "כותבים את ההיסטוריה של קריית שמונה"

  תיאור הקורס ומטרותיו:

  להקנות היכרות ראשונית עם ההיסטוריה של קריית שמונה: הקמתה כמעברה, התמודדות עם התנאים המאתגרים בשנותיה הראשונות, התפתחות יחסי הגומלין עם היישובים השכנים בגליל העליון, ראשית ההתמודדות עם סוגיות ביטחון ותהליכי הצמיחה של העיר.

  הקורס יתבסס על מקורות ראשונים כמו מכתבים, פרוטוקולים של דיונים ועל קטעי עיתונות משנות החמישים והשישים.

  הקורס יהווה גם מהלך תומך בהתחדשות המוזיאון לתולדות קריית שמונה הממוקם בפארק הזהב. לקראת גיבוש תכנית המוזיאון החדש יגבשו המשתתפים בקורס, על בסיס הלמידה המשותפת, מסרים ונושאים שישמשו את אוצר/ת המוזיאון המתחדש:

  מהו סיפורה הייחודי של קריית שמונה?

  מהן נקודות החוזק של הקהילה המקומית בעבר ובהווה?

  עם אילו אתגרים מרכזיים הצליחה העיר להתמודד כשהפכה ממעברה לעיר ואם בישראל?

 • שיעור 1- כפר תימני או מרכז עירוני?

  שנותיה הראשונות של מעברת חלסה (קריית שמונה).

  נושאי השיעור 

  • רקע- מרחב עמק החולה והתיישבות בו טרם הקמת המדינה והמעברה.
  • הליך הקמת המעברה בתוך ההקשר של התקופה.
  • מאפייני התיישבות והקהילה החדשה בשנים הראשונות. 

 • שיעור 2- "רצון טוב לא מספיק"

  מעברת חלסה ויישובי הגליל העליון, שנים ראשונות.

  נושאי השיעור:

  • יחסי הגומלין בין מעברת קריית שמונה לבין קיבוצי האזור בשנות ההקמה.

 • שיעור 3- "אתגרים בדרך לישוב עצמאי"

  העיר מקבלת עצמאות להתמודד עם אתגריה

  נושאי השיעור-

  • התפתחות הישוב בשנות החמישים לקראת עצמאות שלטונית, נוכח אתגרי תעסוקה, פרנסה, חוסר יציבות דמוגרפית וקליטת רבת מימדים.

  עצרת בחירות בקולנוע רמז