הודעות בנושא הקורסעל חלקיקים, גלים, תורת הקאוונטים ואי וודאות