יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות לסטודנטים לקראת בחינות בקמפוס

     

קובץ סירטון תדרוך בנושא שאלון בחינה אמריקאית/מעורבלת

מצ"ב סירטון תדרוך בנושא שאלוני בחינה אמריקאית / מעורבלת.

חובה לצפות וללמוד לקראת הבחינה הקרובה.

קובץ הנחיות למילוי טופס הצהרת בריאות מקוון

    

קובץ מצגת הסבר - התחברות לסביבת למידה אישית פורטל/מודל

       

קובץ לוח חופשות תשפ"ב

לוח חופשות מכינות תשפב

קובץ דף קשר - צוות המכינות האקדמיות
קובץ אגרת לסטודנט - נוהל בחינות

  

תצוגת תיקיית קבצים בקשה לקבלת מדבקת חניה

קובץ אישור העדרות פנימי

      

קובץ תקנון שכר לימוד

       \