יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
תצוגת תיקיית קבצים ספרות וחומר רקע

קבצים שונים

קובץ קובץ קישוריות

אנא דווחו על קישורית ש"לא עובדת"...

קובץ נתוני מאי 2014

חודש זה מכיל רק כשבוע. החל מיוני הכוונה לעלות קבצים עם חודשים מלאים

קובץ נתוני כל חודש יוני 2014

לשימושכם- אנא ציינו שהמקור הוא תחנת "אקדמיה בכיכר" בקרית שמונה...

קובץ נתוני כל חודש יולי 2014

XLS

קובץ נתוני אוגוסט 2014

XLS

קובץ נתוני ספטמבר 2014

קובץ אקסל להורדה

קובץ נתוני אוקטובר 2014 כולל גשם

XLS

קובץ נתוני נובמבר 2014

XLS

קובץ דצמבר 2014

XLS

קובץ ינואר 2015

XLS

קובץ כל נתוני 2014 (אפריל-דצמבר) כקובץ CSV

CSV

מה מזיז את האוויר? שקעים, רמות, רוח קישור לאתר אינטרנט קישור לאתר FORECA

קישור

קישור לאתר אינטרנט קישור לאתר ISRAELWEATHER

קישור

עננים ומשקעים קובץ דיאגרמות פסיכרומטריות

לתרגיל ובכלל...

עונות השנה, צבע השמיים ומאזן אנרגיה קישור לאתר אינטרנט אתר של אוניברסיטת Clark

הרבה אנימציות על קרינת השמש

קישור לאתר אינטרנט סרט The Clouds Mistery

סרט

קובץ לקרא גם דעה אחרת.... על ההתחממות (קרטר)

מאמר

קישור לאתר אינטרנט סרט "תגובה" לסרטו של אל גור

שני צדדים למטבע?

תופעות קיצוניות קובץ סרטון יצירת טורנדו (מוזיאון NOAA)

WMV