Section Name Description
File סילבוס
URL סקר - המשך פעילות, רעיונות ויוזמות של קהילת מיקולוגיה בגליל ובגולן
URL פרויקט באוסטרליה - קורס ומחקר עם הקהילה האזרחית
URL אוסף הפטריות - מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
URL בנק הפטריות הלאומי (Israel National Mycotheca) במכון שמיר

אוסף של פטריות הבר והתרבות מישראל ומהעולם


התפתחות מחקר הפטריות File מצגת סגולה מוצפי - פטריות בעולם המחקר
URL סרטון - ניסוי גילוי הפניצילין
URL סרטונים - שפת הפטריות
URL סרטון -פטריות הזומבי
URL סרטון - חזזיות כביואינדיקטורים לזיהום אויר
URL עוד סרטון - חזזיות כביואינדיקטורים לזיהום אויר
מבוא לאקולוגיה של פטריות File שקופית יניב סגל ועולם הפטריות
File שקופית - אקולוגיה
File שקופית - השפעת ליקוט מאסיבי - האמנם ?
File קישורים למאמרים ואתרי אינטרנט בנושא
פטריות הרעל והמאכל File מצגת דליה לוינסון - פטריות הרעל והמאכל