Topic Name Description
File סילבוס סיפורי מפות בגליל
URL קישור לאתר אינטרנט - מסד הידע הכרטוגרפי
מפגש ראשון - שלום טרמצ'י File מצגת מפגש 1 - התבססות היישוב היהודי 1934--1948.
מפגש שני - פרופ' מוסטפא עבאסי File מאמר - תל חי לא לבדה בסבל
File מאמר - האמיר פאעור אלפאעור
File מאמר - גשר מר מאוד מעל ביצות החולה
התכנית העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיון - ד"ר אלון מרגלית File תקציר - אלון מרגלית
מפת היישובים המבוצרים של יוסף בן מתתיהו בגליל. ממצאים ומסקנות- פרופ' ינון שבטיאל File מאמר - הגליל במרד בר כוכבא בעקבות מערות המסתור

מאמר חדש שפורסם בדצבמר21
ובהקשר ישיר להרצאה 

File מאמר - מערכות המסתור
File מאמר - מקלטי מצוקים בית שני ומרד החורבן
אשר נזרי ומאבקו לצדק חלוקתי-קרקעי בגליל העליון , פרופ' אמיר גולדשטיין File מאמר - הקיבוץ והמעברה
File מאמר - פרוץ היום השחור בקרית שמונה 1956
File מאמר - שכנים רחוקים כפר גלעדי וקרית שמונה
File מאמר - קבוצת עולי תימן בקרית שמונה